Library / Thema

 • Jaak Brepoels. Toen de muren spraken. Een halve eeuw politieke affiches (1918-1968), gesprokkeld uit het Leuvense Stadsarchief (Salsa!-Cahier 13), Leuven, 2016.

  Over politieke propaganda verscheen al heel wat, maar de specifieke geschiedenis van het Belgische politieke affiche werd nog niet geschreven. Vooral het socialistische en recent ook het communistische affiche in België zijn gedeeltelijk gedocumenteerd. Op een globale studie, die op álle relevante aspecten inzoomt, blijft het voorlopig wachten. Toch geeft deze publicatie een nieuwe voorzet. Brepoels, gepokt en gemazeld in de socialistische beweging, grasduinde in de zeer omvangrijke collectie sociale en politieke affiches van het Stadsarchief Leuven.
  Dat leverde meer materiaal op dan in één enkele publicatie weer te geven. In zijn goed gedocumenteerde uitgave gaat het van de opdrachtgever over de bellenman tot de aanplakker, dat alles vooral op de Leuvense situatie afgestemd. Behalve de gedrukte affiches komen ook andere publiciteitsvormen aan bod, zoals lichtreclames, winkelpuien, emailborden. Voor het stilistische en kunsthistorische facet blijft het wachten op een volgende publicatie ...
  Info: salsavzw.be

 • K. Scheerlinck, Jenever en likeur. Affiches die blijven hangen, Hannibal, Veurne, 2016.

  22 jaar na Jenever en likeur in kleur verschijnt een nieuw kunstboek over de Belgische jenever- en likeuraffiches en -pancartes. Aanleiding vormt een nieuwe tentoonstelling in het Jenevermuseum en het Stadsmus van Hasselt, DistillArt. Het boek Jenever en likeur, boordevol beeldmateriaal en prachtig uitgegeven door Uitgeverij Hannibal is van de hand van affiche-expert Karl Scheerlinck. Hij beschrijft om en bij de 600 affiches voor Belgische jenevers en likeuren en plaatst ze aan de hand van negen essays in hun kunsthistorische context.
  NL; kleur; 368 pp.; 30,5 x 22,5 cm; hard cover; € 39,50 + verzendingskosten.

 • Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen. De collectie van de Nationale Loterij, 53ste jaargang, nr. 1, januari 2015.

  Naar aanleiding van de 80ste verjaardag van onze Nationale Loterij verscheen bij Openbaar Kunstbezit een themanummer over de rijke kunstcollectie en het bedrijfsarchief van de organisatie. Een rode draad vormen de kansspelen, maar ook liefhebbers van toegepaste grafiek komen in deze mooie uitgave geheel aan hun trekken. Joost de Geest gidst u doorheen al dat moois.

  Karl Scheerlinck focust is een apart hoofdstuk van 10 pagina's op de "dromen van papier" ofte de affichecollectie. Behalve bekende artiesten als Hubert Dupond, Jean Dratz en Julian Key duiken ook verrassingen op. Wie had ooit verwacht dat ook Suske en Wiske-auteur Willy Vandersteen nog reclameaffiches voor Winterhulp maakte?

  Info: www.tento.be
  NL; 40 pp.; kleurillustraties; soft cover; € 6,20 (+ sending cost).

 • Fortuna. 80 jaar Nationale Loterij. 80 ans de Loterie Nationale, 2014.

  Mooi geïllustreerde catalogus naar aanleiding van de tentoonstelling van affiche(reproductie)s bij de 80ste verjaardag van de Nationale Loterij in Het Huis van het Beeld in Brussel. Uitgave van Seed Factory. De publicatie toont buitenlands en Belgisch, actueel en klassiek werk door elkaar. Zeer interessant zijn de hedendaagse Belgische grafici die geïnspireerd door het thema een gelegenheidsaffiche maakten. Er zijn korte identificaties maar er is geen begeleidende tekst over de affiches opgenomen.

  Download hier de publicatie in pdf: www.seedfactory.be

 • Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen. Red Star Line Museum. Mensen en migratie, 51ste jaargang, nr. 5, oktober - november 2013.

  Dit nummer is aan het recent geopende Antwerpse museum gewijd. Het bevat diverse beknopte samenvattingen van de officiële museumcatalogus, bij Davidsfonds uitgegeven: m.b.t. de rederijgeschiedenis, migratie toen en nu, het thema van landverhuizers in de plaatselijke kunst, het nieuwe museumgebouw. Daarnaast is er nog een hoofdstuk dat niet in de museumcatalogus aan bod komt: "Geoliede marketingmachine. Affiches en visuele communicatie". Auteur is Karl Scheerlinck, tevens auteur van de oeuvrecatalogus van Henri Cassiers' affiches uit 1994. In 8 pagina's geeft hij een inleiding tot de reclamegrafiek voor de Red Star Line. Hij kent 50 verschillende Red Star Line affiches, waarvan er 9 afgebeeld worden. Ook het aanverwant drukwerk (zoals menu's en prentbriefkaarten) passeert de revue. Behalve reeds genoemde kunstenaar treffen we ook grafici als Luigi Gaudio, Gisbert Combaz, Louis Royon, Charles Dixon en Leo Marfurt aan: namen die tot nog toe onterecht in de vele boeken en artikels ontbraken. Laat dit een aanzet vormen voor een alomvattend werk over de Red Star Line-promotievoering!
  NL; 40 pp.; kleurillustraties; soft cover; € 6,20 (+ sending cost). .

 • Cinema Leuven. Een studie naar de Belgische filmaffiche aan de hand van de collectie van het Leuvense stadsarchief, o.l.v. L. Engelen (Salsa!-Cahier 9), Leuven, 2012.

  Over de geschiedenis van het Belgische filmaffiches is nog maar bitter weinig gepubliceerd. Een van de rijke publieke collecties is deze van Stadsarchief Leuven: ze telt om en bij de 3000 stuks en stamt uit de periode 1930-1970. De verzameling is, net zoals die van andere gemeentelijke archieven, tot stand gekomen als gevolg van een politiereglement uit 1892 dat de openbare aanplakking van affiches reguleerde.
  Deze collectie diende als uitgangspunt voor onderzoek naar zowel affichekunst als bioscoopgeschiedenis. De auteurs van deze rijk geïllustreerde publicatie deden dit elk vanuit hun specifieke expertise: zij het de beeldanalyse, de affichekunst, de filmgeschiedenis of de bioscoopgeschiedenis. Leen Engelen, professor KU Leuven nam het gelukkige initiatief tot ontsluiting van dit Leuvens archieffonds en begeleidde verschillende studenten in hun masterscripties over het onderwerp. Zij nam ook het initiatief tot deze publicatie.

  In een eerste hoofdstuk benadert Karl Scheerlinck de filmaffiches uit de collectie vanuit een kunsthistorisch perspectief. Hij geeft hierbij een overzicht van belangrijke actoren en trends. De bijdrage van Pascal Lefèvre, die inzet op de beeldanalyse van een aantal concrete affiches, is hiermee complementair te noemen. In een derde hoofdstuk geeft Leen Engelen aan hoe filmaffiches als een bijzonder rijke historische bron voor de bioscoopgeschiedenis kunnen fungeren. Zowel Joachim Nijs als Roel Vande Winkel zoomen verder in op de geschiedenis van de Leuvense bioscopen. Nijs bekijkt hierbij de geschiedenis van bioscoop Louvain Palace / Forum (1914-1981), de langstlevende bioscoop van de stad en Vande Winkel gaat in op de oorlogsjaren.
  NL; 102 pp.; 56 kleurillustraties; soft cover; € 18,00 (+ sending cost). .

 • K. Scheerlinck, P. De Laet en T. Brouwers, Vlaamse theateraffiches tijdens het interbellum.
  In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw scheerde het theateraffiche in Vlaanderen hoge toppen. De vele vernieuwingen in het theaterlandschap (KVS Brussel, Het Vlaamsche Volkstooneel, KNS Antwerpen) kregen een opwindend verlengstuk in afficheontwerpen die het modernisme omarmden. Dit boek brengt voor het eerst dit interessante thema in kaart. 60 full page kleurafbeeldingen reiken onder meer experimenteel werk van René Magritte, Victor Servranckx, Lode Seghers en weinig bekende grafici aan, naast affiches in de mainstream. NL; 112 pp.; soft cover; € 25,00 + sending cost.
 • K. Scheerlinck, P. Wever en R. Lucas, 58 Affiches voor/pour Expo, Brussel, 2008.
  Een halve eeuw na de Wereldtentoonstelling Brussel 1958 blijft het onderwerp een gegeerd verzamelitem. Dit boekje, met 12 losse prentkaarten (reproducties) toegevoegd, bespreekt grondig de promotievoering voor de verschillende afdelingen en evenementen van Expo 58.
  NL+FR; 40 + 12 pp; soft cover; € 12,50 + sending cost
 • J. Pas, De Zwarte Panter. Een andere avant-garde, Tielt, 2008.
  Naar aanleiding van 40 jaar galerie 'De Zwarte Panter' in Antwerpen biedt dit boek een geïllustreerde jaarkroniek van haar activiteiten, met getuigenissen, krantenknipsels en snapshots van markante tentoonstellingen. Tevens is er een overzicht van de kunstaffiches die deze grensverleggende tentoonstellingen begeleidden of aankondigden. De eigenzinnige zeefdrukken van Jan Cox, Fred Bervoets, Pjeroo Roobjee, Jan Vanriet e.a. ontstonden op initiatief van galeriehouder Adriaan Raemdonck.
  NL; 240 pp; hard cover.
 • K. Scheerlinck e.a., European Electricity. Flashback on a Momentous Era. Spotlight on an Exciting Future. Illustrated with a unique collection of historic and documented electricity posters, Brugge, 2007.
  N.a.v. haar verjaardag gaf Union of the Electricity Industry EURELECTRIC een fraai boek uit met visieteksten op de toekomst van de elektriciteitssector. Tegelijk bevat het ook het rijk gedocumenteerde verhaal van de Europese affiches m.b.t. de toepassingsgebieden van elektriciteit, en dat door de decennia heen. Er zijn behoorlijk wat Belgische posters opgenomen.
  ENG (annex NED); 224 pp; hard cover; € 39,00 +sending cost
 • P. Neirinckx, Affiches op het spoor. Spoorwegaffiches in België 1883-1985, Tielt, 2007.
  Neirinckx' eindverhandeling over de geschiedenis van affiches voor de Belgische Spoorwegen werd zeer aantrekkelijk uitgegeven.
  NL/FR; 160 pp; hard cover; € 28,00 (NL of FR) + sending cost
 • M.L. Bernard, Smaken en geneugten. Restauratie van affiches uit de verzamelingen van de Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel, 2006.
  Het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België bewaart een unieke collectie van affiches. Uit de periode 1894-1914 maakte Marie-Laurence Bernard een oogstrelende en wetenschappelijk interessante selectie van promotiebiljetten voor eten en drinken, en vele andere vormen van vertier. Zo passeren vele Belgische concerten, tentoonstellingen, films of toeristische attracties de afficherevue.
  NL/FR; 150 pp; soft cover
 • Eric Van Schoonenberghe e.a., Elixir, Brugge, 2005.
  Mooi uitgegeven en wetenschappelijk onderbouwde publicatie van het Nationaal Jeneversmuseum over deze eertijds popularie Belgische en Nederlandse gedistilleerde drank. Het boek bevat diverse thema-essays, waaronder een van Karl Scheerlinck over de affiches en flesetiketten voor het Elixir.
  NL; 48 pp; soft cover
 • K. Scheerlinck, Woord in Beeld in het Belgische affiche, Brugge, 2005.
  Publicatie over de relatie tussen tekst en beeld in de Belgische affichekunst. De voorbeelden komen zowel uit de beginperiode van het affiche als uit de eigen tijd, zowel m.b.t. commerciële als culturele onderwerpen.
  NL; 112 pp; soft cover; € 12,50 + sending cost
 • M. Baeck en J. De Plus, Het Belgische geëmailleerde reclamebord, met inleiding van K. Scheerlinck, Neufchâteau, 2002.
  Eerste overzicht van het Belgische geëmailleerde reclamebord in België, waarmee co-auteur Jan de Plus geschiedenis heeft geschreven. Het bevat zowel essays over kunstemail, industrieel emailleerwerk, decoratietechnieken als de reclamebureaus. Behalve biografieën van ontwerpers, krijg je ook uitleg over de productietechniek en een tiental emailfabrieken. Interessant is ook de vraag naar de relatie tussen het affiche en het reclamebord. Het boek bevat 415 kleurenafbeeldingen van o.m. 322 emailborden.
  NL/FR; 160 pp; hard cover
 • M. Baeck en J. De Plus, Staalharde Blikvangers. Geëmailleerde reclameplaten in België (Interbellum Cahier, 11-12), Gent, 2001.
  NL; 112 pp; soft cover
 • De affiches van Marci 1880 - 1970, Brussel, 1999.
  Fraai ogend boek over de 180-jarige affichedrukkerij Marci, gevestigd in Brussel. Na een inleiding (15 blz.) over de groei en bloei van het lithografisch bedrijf tot de internationaal actieve onderneming Hecht n.v., volgt de catalogus: min of meer per periode of thema. De 159 affiches worden paginagroot in kleur weergegeven en vergezeld van een toelichting. Die teksten lezen erg vlot. Toch valt voor een zo groots opgezette en jarenlang voorbereide publicatie te betreuren dat voor het onderzoek geen specialisten aangetrokken werden, of minstens mensen die zich breder wilden informeren over het onderwerp. Afgaande op het magere overzicht van geraadpleegde publicaties hoeven de vele fouten of gebreken in de namen of situering van kunstenaars niet te verwonderen. Storen doen ze wel! Over de relevantie van de geselecteerde ontwerpers voor het lithobedrijf, of de positionering van Marci in de Belgische context wordt met geen woord gerept. Een gemiste kans. Aparte uitgaven in het Nederlands, Frans en Engels.
  NL/FR/ENG; 288 pp; hard cover

  Extra
 • R. Stallaerts en R. De Hert, Binnenkort in deze zaal. Kroniek van de Belgische filmaffiche, Gent, 1995.
  Het Belgische filmaffiche is wereldvermaard. Deze publicatie is het eerste overzichtswerk, in België zelf uitgegeven, en dat naar aanleiding van het eeuwfeest van de film. Uit een geheel van 3000 door hen geconsulteerde affiches selecteerden de auteurs 400 werken, waarvan 350 in kleur afgebeeld werden. Hoewel zij waarschuwen voor vervalsingen en kopies, zitten tussen de illustraties ook enkele 'heruitgaven'. De begeleidende artikels brengen interessante elementen aan, maar lang niet alles wordt uitgediept. Zo vindt men weinig achtergrondinformatie over de vele tekenaars en studio's.
  De Franstalige uitgave heet Bientôt dans cette salle. Chronique de l'affiche de cinéma.
  NL/FR: 224 pp; hard cover
 • K. Scheerlinck, Jenever en likeur in kleur. Belgische jenever- en likeuraffiches 1885-1940.
  Genièvres et liqueurs en couleurs. Affiches belges de genièvres et de liqueurs 1885-1940, Hasselt, 1994.

  Het Nationaal Jenevermuseum (Hasselt) beschikt over een prachtige collectie affiches voor het Belgische stokerswezen. In 1994 werd die verzameling voor het eerst systematisch onderzocht en aan het publiek gepresenteerd. Toch werd ook werk uit private en andere publieke verzamelingen opgenomen. Het fraai uitgegeven boek (304 blz.) biedt dan ook een staalkaart van wat in 1994 over het onderwerp waar dan ook teruggevonden werd. Alle 209 affiches (of voorontwerpen) worden in zwart-wit, 120 nog eens paginagroot in kleur afgebeeld. Uitgebreide technische fiches en (kunst-)historische duiding van elk werk, een inleiding van 27 blz., 10 blz. bibliografieën en vele referenties maken het tot het standaardwerk over het affiche voor het gedestilleerd. Tweetalige uitgave (Nederlands - Frans) met samenvattingen in het Engels en Duits.
  NL+FR (summary EN+DE); 304 pp; hard cover, € 25,00 + sending cost
 • K. Scheerlinck en M. Veldeman, Kom nog eens af! 150 jaar affiches voor de Antwerpse Zoo, Antwerpen, 1993.
  Naar aanleiding van haar 150ste verjaardag zet de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde (onder andere) deze tentoonstelling op het getouw. Voor het eerst wordt de promotievoering voor haar dierentuin grondig onderzocht. Het levert tal van nieuwe vondsten op, waardoor quasi alles wat professor Roland Baetes datzelfde jaar over de Zoo-affiches in het prestigieuze boek De roep van het paradijs (een synthese over de geschiedenis van de diergaarde) schrijft, naar de prullenmand verwezen kan worden. Hoewel er prachtig iconografisch materiaal voorhanden was, blijft de uitgave van Kom nog eens af een mager beestje. Het werd een brochure met 12 blz. volle blz. tekst, 18 zwart-wit - en 8 kleurafbeeldingen, technische fiches van 71 affiches en voorontwerpen daartoe, en 18 voetnoten.
  NL; 20 pp; soft cover, reprint € 8,00 + verzendkosten.

 • De officiële Belgische affiche van Cassiers tot Folon 1830-1984, Brussel, 1985.
  In 1985 voelde ook de Generale Bank zich geroepen om een retrospectieve te organiseren. In samenwerking met INBEL, het voormalige Belgisch Instituut voor Voorlichting en Documentatie brengt het niet minder dan 243 aanplakbiljetten samen die eertijds door overheidsdiensten werden uitgegeven. Er zijn enkele ongekende werken afgebeeld, maar voor de rest is de catalogus een erg mager beestje: 80 blz., vrijblijvende praatjes, geen technische gegevens over de tentoongestelde affiches en 10 blz. kunstenaarsbiografieën die uitblinken in onvolledigheid. Er bestaat ook een Franstalige uitgave.
  NL/FR; 80 pp; soft cover
 • F. Uytterhaeghen e.a., De Rode Verleiding. Een eeuw socialistische affiches, Gent, 1985.
  Nog steeds hét standaardwerk over de propaganda-affiches die de socialistische partij en actiegroepen in hun strijd in België gebruikten.
  Er zijn 2 volumes. Deel 1 telt 142 blz. en bevat talrijke essays over het onderwerp (in zijn ruimere maatschappelijke context), evenals enkele paginagrote kleurplaten. Deel 2 telt 210 blz. en toont enkele honderd affiches in zwart-wit, evenals biografieën van de ontwerpers. Publicatie en affiches zijn van het Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging (AMSAB) in Gent, zeer actief in de studie van het linkse affiche.
  NL; 124+210 pp; soft cover
 • Het affiche spiegel van de industriële maatschappij, Gent, 1984.
  Expo en catalogus (144 blz.) zijn een realisatie van het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel. De waarde zit in het boeiende illustratiemateriaal, vooral van aanplakbiljetten die niet meteen artistieke pretenties hebben. Verwacht dus geen kunsthistorisch discours of bio-bibliografische bijzonderheden. Belgische en buitenlandse creaties worden door elkaar heen getoond. Belangwekkend zijn het artikel over en de afbeeldingen van het drukkers- en aanplakbedrijf in Gent.
  NL; 144 pp; soft cover
 • M.L. Bernard en F. Dumont, Sportaffiches in België 1890-1940, Brussel, 1981.
  Nadat in 1980 de bank A.S.L.K. in Brussel een afficheretrospectieve georganiseerd had, konden andere bankinstellingen zich niet langer onbetuigd laten. Het Gemeentekrediet pakt uit met een volwaardige thematentoonstelling. De bijhorende publicatie wordt verzorgd door F. Dumont, die een licentiaatsverhandeling over het moderne Belgische affiche schreef, en M.-L. Bernard die uitgroeit tot een gerespecteerd affiche-expert.
  Verzorgde uitgave met 89 affiches, groot en meermaals in kleur afgebeeld; uitgebreide historische situering van alle stukken; 7 blz. kunsthistorische inleiding.
  NL/FR; 144 pp; soft cover; € 15,00 (FR) + sending cost
 • Affiches de l'imprimerie Bénard, Brussel, 1980.
  Catalogus van een tentoonstelling in Keulen, met stukken uit de verzameling van het Musée de la Vie Wallonne. De tweetalige uitgave bevat een zeer korte inleiding (2 blz.), bladvullende afbeeldingen (zwart-wit) en besprekingen van 58 affiches uit het befaamde drukkersatelier Bénard te Luik.
  FR+DE; 96pp; soft cover
(c)2008-2013 www.belgianposterpages.com