Library / Regio

 • Affiche. Folder. Cobra Power of Print 2011, Antwerpen, 2011
  Fraai uitgegeven catalogus van de jaarlijkse wedstrijd in Vlaanderen met juryverslag door Robert Lucas, reproductie en duiding van de genomineerde affiches en folders en van het winnende affiche 'Nero' van Dooreman.
  Info: www.powerofprint.be

  NL; 66 pp; soft cover
 • Cobra Power of Print Culturele affiche- en folderwedstrijd 2010, Antwerpen, 2010
  Fraai uitgegeven catalogus van de jaarlijkse wedstrijd in Vlaanderen met juryverslag door Marc Veldeman, reproductie en duiding van de genomineerde affiches en folders en van het winnende affiche 'Dat is boks!' van Randoald Sabbe.
  Info:www.powerofprint.be

  NL; 72 pp; soft cover
 • The Power of Print Culturele affiche- en folderwedstrijd 2009, Antwerpen, 2009.
  Fraai uitgegeven catalogus van de jaarlijkse wedstrijd in Vlaanderen met juryverslag door Hugo Puttaert, reproductie en duiding van de genomineerde affiches en folders en van het winnende Cockfish van Wesley Wolkman.
  Info: www.powerofprint.be

  NL+ENG; 66 pp; soft cover
 • Culturele affiche- en folderwedstrijd The Power of Print 2008, Antwerpen, 2008.
  Fraai uitgegeven catalogus van de jaarlijkse wedstrijd in Vlaanderen met juryverslag door Hugo Puttaert, reproductie en duiding van de genomineerde affiches en folders en van het winnende Jonge Snakenfestival De Werf van Randoald Sabbe en Jan Wouter Hespeel.
  Info: www.powerofprint.be

  NL+ENG; 66 pp; soft cover
 • The Power of Print Culturele affiche- en folderwedstrijd 2007, Antwerpen, 2007.
  Fraai uitgegeven catalogus van de jaarlijkse wedstrijd in Vlaanderen met juryverslag door Hugo Puttaert, reproductie en duiding van de genomineerde affiches en folders en van het winnende affiche All my Sons van Tom Hautekiet.
  Info: www.powerofprint.be

  NL+ENG; 62 pp; soft cover
 • Culturele affichewedstrijd The Power of Print 2005-2006, Antwerpen, 2007.
  Fraai uitgegeven catalogus van de jaarlijkse wedstrijd in Vlaanderen met juryverslag door Hugo Puttaert, reproductie en duiding van de genomineerde affiches en van het winnende Hoep Hoep Hoela Show van Randoald Sabbe.
  Info: www.powerofprint.be

  NL; 32 pp; soft cover
 • K. Scheerlinck en R. Lucas, Antwerpen lonkt... Culturele en toeristische affiches van 1940 tot nu uit de collectie van het Letterenhuis, Antwerpen, 2005.
  Dit boek vormt het derde deel in de reeks over de geschiedenis van het Antwerpse culturele affiche, na Papieren Herauten en Antwerpen geplakt van dezelfde auteurs. Het bevat de interessantste affiches uit dat genre, vooral afkomstig uit het Letterenhuis Antwerpen.

  NL; 62 pp; soft cover; € 10,00 + verzendkosten
 • K. Scheerlinck, Affichekunst-aan-zee. Een eeuw Belgische kustaffiches 1887-1970, Brugge, 2003.
  "Affichekunst-aan-zee" toont het zuiver toeristische affiche tussen 1888 en 1970 en weert tentoonstellings- of rederijbiljetten.
  Nooit voorheen waren de originele voorontwerpen te bewonderen, waarin de hand van de kunstenaar zo tastbaar aanwezig is. Samen met unieke archiefdocumenten voeren ze de lezer door het artistieke ontwikkelingsproces van de affiches. "Affichekunst-aan-zee" is een wetenschappelijk onderbouwd en visueel opwindend boek voor wie de charme en grandeur van het verleden weet te appreciëren; ook de verwende kunstbeschouwer en vakspecialist zullen er hun gading vinden. Het bevat immers dubbel zoveel inventarisnummers dan de eerste kustaffiche-historiografie van 1992. Deze worden achteraan opgelijst en van technische fiches voorzien.
  In het corpus brengt dit fraai ogende kunstboek tekst en uitleg bij de iconografie, stijl en publicitaire technieken. Bovendien peilt het naslagwerk naar de plaats van de promotiebiljetten voor de Belgische kust in het ruimere kader van de (inter)nationale toeristische propaganda en affichekunst.

  NL (op aanvraag annex FR/DE/ENG); 176 pp; soft cover/hard cover;
  Het boek is al lange tijd niet meer te vinden, niet in de boekhandel of webshop, evenmin bij antiquaren. Allerlaatste exemplaren te koop aan € 75,00 (SC) - € 125,00 (HC) + verzendkosten
 • J. Valcke e.a., In koeien van letters. 50 jaar grafische vormgeving in Vlaanderen, Brussel, 1997.
  Van een uitgave met dit thema verwachtten we niet anders dan dat ze grafisch erg verzorgd zou zijn. Het VIZO (Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen) gelastte Herman Lampaert en Christian Lapinne met onderzoek naar en tekst over een halve eeuw grafische vormgeving, waarvan de reclamegrafiek uiteraard een onlosmakelijk deel vormt. Het waardevolle van hun bijdrage bestaat dan ook in de suggestie van dat globale beeld. Wat de laatste halve eeuw geproduceerd werd, kan je niet los van de tussenoorlogse ontwikkelingen zien. Zo zag men zich genoodzaakt ook daarover uit te weiden. Het valt te betreuren dat er niet meer gebruik werk gemaakt van het rijke en makkelijk toegankelijke bronnenmateriaal ter zake! Sommige delen van de bijdrage over de eigen tijd lijden dan weer aan een ander euvel: te weinig afstand en dus overaccentuering van deze naam of tendens ten koste van een andere. De prospectie is daar wellicht niet vreemd aan: nog actieve grafici mochten zelf materiaal opsturen. De lijst van 743 tentoongestelde periodieken, boeken, folders, uitnodigingen, programma's, affiches achteraan in het boek illustreert dat onevenwicht op manifeste wijze. Die "inventaris" staat er overigens wat verloren: er is geen verwijzingsysteem naar de afbeeldingen in het beschouwende gedeelte.

  NL; 346 pp; soft cover
 • K. Scheerlinck en R. Lucas, Antwerpen geplakt. Vooroorlogse Antwerpse affichekunst, Antwerpen, 1993.
  Deze tentoonstellingscatalogus opent met enkele affiches die ook al opgenomen waren in Papieren herauten, de expo van 1991. Toch biedt het de eerste dwarsdoorsnede van de tussenoorlogse Antwerpse (vooral culturele) afficheproductie: 73 van de 93 werken hebben betrekking op het interbellum. Daaronder pareltjes van Leo Marfurt, de school van Ter Kameren enz. Bijna alle affiches komen uit de ongemeen rijke collectie van het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (A.M.V.C.) te Antwerpen, die er een actieve politiek op nahoudt wat betreft de studie en ontsluiting van Vlaamse culturele affiches.
  Hoewel de uitgave (druk- en lay-outtechnisch) niet helemaal in verhouding staat tot de kwaliteit van het getoonde werk, bevat ze een schat aan nooit eerder gepubliceerde informatie (onder meer over de oplage van de affiches en de vergoedingen voor de ontwerpers). De inleiding (27 pp) behandelt o.m. het affichefonds van het A.M.V.C.; achteraan zijn biografieën opgenomen van alle kunstenaars (14 pp).

  Volgende kunstenaars komen aan bod: Leo van Aken, Emiel van Averbeke, Jules Baetes, Marcel-Louis Baugniet, Cornelis Bender, Raymond Briot, G. Jos Buschmann, Alberic Collin, Martha van Coppenolle, Gustave Donnet, Duvivier, Julien t'Felt, Frans van Giel, Jan Hassink, Robert Hens, Frans van Immerseel, Frans van Kuyck, Jos Leonard, Karel Maes, Alfons Marchant, Leo Marfurt, Lou Bertot-Marissal, Fred Stocks May, Jos Michielssen, Eugène van Mieghem, Andrée Moens, Marcel Morre, Frank Mortelmans, Ernst Naets, Alfred van Neste, Jean van Noten, Edmond van Offel, Alfred Ost, Julia Ost, Jozef Peeters, Edward Pellens, Frans Proost, Marius Renard, Willem van Riet, Lucien de Roeck, Louis Royon, Lode Sebregts, Lode Seghers, Willem Seghers, Edward van Steenbergen, Felix Timmermans, Henri Timmermans, Prosper de Troyer, Walter van der Ven, France van de Vin, James de Weert, Edgard Wiethase, Jozef Winters.

  NL; 236 pp; soft cover; € 25,00 + verzendkosten
 • M.L. Bernard en R. Florizoone, Affiches van de Belgische kust. Affiches de la Côte belge 1890-1980, Brugge, 1992.
  Dit mooie tweetalige boek (208 blz.) heeft de locale én wereldwijde belangstelling voor het Belgische kustaffiche gevoed. Na een inleiding, waarin het toeristische oord gesitueerd en een aantal niet teruggevonden affiches genoemd worden, volgt per kustgemeente de eigenlijke catalogus. De 150 afbeeldingen zijn alle paginagroot en in kleur. In de notities per affiche vindt men vooral informatie over de ontwerper en hergebruiken van het affiche in propagandabrochures vermeld. De bibliografie is in de (110) voetnoten geïntegreerd.

  NL+FR; 208 pp; hard cover
 • K. Scheerlinck, Papieren herauten. Culturele affiches te Antwerpen 1880-1914 in kunsthistorisch perspectief, Antwerpen, 1991.
  Deze catalogus van een tentoonstelling in het Hessenhuis gaat terug op Scheerlincks licentiaatsthesis uit 1988. Het is het eerste detailonderzoek naar de situatie van de affichekunst in Antwerpen rond de eeuwwende, met veel aandacht voor het voorafgaande scheppingsproces van het affiche. De verwantschap met het locale artistieke leven (conservatief versus progressief) en het verschijnsel van de affichomanie worden extra belicht. Slechts enkele van de 150 affiches en 70 voorontwerpen of voorbereidende drukstaten werden eerder gepubliceerd. In de 160 blz. catalogusnotities worden alle affiches uitvoerig beschreven. Daarnaast zijn er een inleiding van 35 blz., 300 voetnoten, 9 blz. bibliografie en 25 blz. biografieën en toelichtingen bij de kunstkringen waarvan affiches opgenomen werden.

  NL; 265 pp; soft cover; € 25,00 + verzendkosten
 • J.P. Duchesne, L'affiche en Wallonie et à Bruxelles de 1958 à 1968, Ramet-Flémalle, 1987.
  Goede introductie tot het onderwerp, met uitgebreide biografieën, een bibliografie en een beperkt aantal kwalitatieve afbeeldingen; sommige ervan werden nooit eerder getoond.

  FR; 72 pp; soft cover, € 12,50 + verzendkosten.
 • Affichekunst in Oost-Vlaanderen, o.l.v. L. Daenens, Gent, 1984.
  De regionale differentiatie is een feit: na Wallonië onderzoeken de kunsthistorici de productie in de provincie Oost-Vlaanderen. Dat gebeurde grondig: niet minder dan 50 openbare en privécollecties werden omgeploegd. Het leverde tientallen nooit eerder gepresenteerde affiches op, waaronder veel werk van "kleinere meesters" (en dat is een pluspunt). Het geheel oogt niettemin wat vreemd. Als 'Oost-Vlaamse' affiche rekende men immers zowel wat door plaatselijke drukkerijen uitgevoerd, als door in de provincie geboren (!) kunstenaars ontworpen werd. Slechts een deel van de 168 werken wordt (groot) afgebeeld, van de andere wordt de voorstelling gedetailleerd beschreven, wat de lectuur aanzienlijk vertraagt. Niet minder dan 10 auteurs hebben hun tanden op deze turf stuk gebeten.

  NL; 196 pp; soft cover
 • L'affiche en Wallonie. A travers les collections du Musée de la Vie wallonne, Liège, 1980.
  Na de algemeen Belgische overzichtswerken, wordt een meer afgebakend domein onder de loep genomen: de afficheproductie in Wallonië, het Franstalige landsgedeelte.
  Een goed gestoffeerde catalogus: uitgebreide notities bij 233 affiches, 39 blz. ontwerpersbiografieën. Veel werk of namen werden nooit tevoren gepresenteerd.
  FR; 246 pp; soft cover
 • Ph. Minguet e.a., L'affiche en Wallonie (Centre d'action culturelle de la Communauté d'expression française, 43-44, 1976).
(c)2008-2013 www.belgianposterpages.com