Library / Ontwerper

 • A. Carré, K. Scheerlinck, H. Puttaert, Lucien De Roeck. De l'affiche à la lettre. Van affiche tot letter, Lannoo-Racine, Brussel, 2015.

  In 2015 zou Lucien De Roeck (1915-2002) honderd jaar zijn geworden. De Belgische graficus, typograaf, tekenaar en afficheontwerper was een ontzettend getalenteerd kunstenaar. De Roecks precieze lijnenspel, synthetische geest, uitgepuurde tekenstijl en grote verbeeldingskracht blijven verrassen door hun uiterst moderne uitwerking.

  Aan de hand van originele affiches, persillustraties, schetsboekjes, schilderijen en tekeningen maakt het publiek (opnieuw) kennis met deze kunstenaar, die aan de school van Ter Kameren (ENSAV) tevens onderricht heeft gegeven aan Pierre Alechinsky en Jean-Michel Folon.
  Anne Carre, hoofd collecties in het Museum van Elsene, geeft inzicht in het leven en de persoonlijkheid van de kunstenaar aan de hand van getuigenissen van zijn familie en zijn collega's. Hugo Puttaert, grafisch ontwerper aan het hoofd van Visionandfactory, en docent aan Sint Lukas Antwerpen analyseert de grafische stijl. Karl Scheerlinck, specialist in de geschiedenis van de Belgische affiche, bestudeerde De Roecks belangrijkste debuutwerken uit de jaren '30 ('Antwerpen' en 'Oostende-Dover') en vergeleek deze met die van zijn tijdgenoten. De Roeck verwerkte op persoonlijke wijze invloeden van A.M. Cassandre en Leo Marfurt.

  NL + FR; 112 pp.; kleur; soft cover; € 24,50 (+ sending cost).

 • C. Van den Broeck, Who is Peter De Greef?, Geraardsbergen, 2012.
  De Brusselse illustrator van muziekbladen Peter De Greef (1901-1985) heeft zich ook verdienstelijk gemaakt als ontwerp van affiches, platenhoezen en boekomslagen. Zijn bladmuziekillustraties van de jaren 1920-1930 behoren tot de internationale top.
  Nadat werk van hem al in een aantal themapublicaties aan bod kwam, is er nu een eerste, prachtig geïllustreerde en goed gedocumenteerde biografie.

  FR+ENG+NL; 164 pp


 • M. Oleffe en V. Baudoux, Josse Goffin. Inventaire. Inventaris. Inventory, Brussel, 2010.
  Overzichtswerk van de belangrijke Belgische ontwerper Josse Goffin (1938). Met humor als belangrijkste wapen en een poëtische picturale stijl ontwierp hij van de jaren zeventig tot nu opmerkelijke affiches voor zowel commerciële opdrachtgevers (Citroën, IBM) als de lokale culturele sector (Maison de la Culture, Tournai).

  NL + FR + ENG; 160 pp.; soft cover
 • J. Middendorp, J. Laureyns, T. Lanoye en M. Hendryckx, Dooreman, Tielt, 2009.
  Deze prachtig vormgegeven monografie behandelt zowel het vrije beeldende en illustratieve oeuvre als zijn ontwerpen voor boekomslagen, affiches en ander gelegenheidsdrukwerk. en vormelijke werk en het illustratieve werk van Gert Dooreman. Jan Middendorp brengt in zijn essay een analyse van de ontwerppraktijk van Dooreman. Hoewel het een schat aan reproducties van illustraties, covers, binnenwerk en affiches bevat die Dooremans veelzijdig talent en spreekwoordelijke werkkracht illustreren, is het boek niet opgevat als een oeuvrecatalogus in de wetenschappelijke zin van het woord. Een met data en afmetingen gestoffeerde lijst bij voorbeeld van al zijn affiches zul je er niet in vinden.
  Info: papierenman.blogspot.com

  NL+ENG, 240 pp; hard cover
 • J. Hespeel en R. Sabbe, www.janenrandoald.be 2004-2008. Graphic Mic-mac, Gent, 2008.
  Jan W. Hespeel en Randoald Sabbe leerden elkaar kennen op het Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent en maakten opmerkelijke affiches voor de Gentse en later Vlaamse culturele scène.
  Info: www.janenronald.be

  NL; 300 pp; soft cover
 • D. Couvreur, M. Olyff en K. Scheerlinck, Lucien De Roeck, Gent-Brussel, 2008.
  In het Expojaar nam kleinzoon J.M. Meyers het gelukkige initiatief tot deze eerste monografie over de graficus en beeldende kunstenaar De Roeck. De Roeck was een van de eerste studenten van het Ter Kameren-instituut en gaf er later ook les aan vele generaties studenten. Van twee van hen, Pierre Alechinsky en Jean-Michel Folon, verscheen ook een persoonlijk getuigenis in dit boek. Dat bevat voor het overige drie grote hoofdstukken: over De Roecks vrije beeldend werk, zijn belang als typograaf, en zijn affiche-oeuvre. Karl Scheerlinck verzorgde deze laatste bijdrage en leverde tevens een catalogue raisonné van alle affiches en afficheontwerpen van De Roeck.

  NL+FR; 162 pp; hard cover; € 30,00 + sending cost

 • B. Schoonbroodt, Privat-Livemont. Entre tradition et modernité au coeur de l'art nouveau, Tielt, 2008.

  Eerste monografie over Belgiës belangrijkste art-nouveauaffichontwerper. Een essay en catalogus van zijn affiches neemt ongeveer een kwart van dit boek in beslag. De overige hoofdstukken zijn gewijd aan zijn vorming en carrière (20 pp.), zijn werk als decoratieschilder (30 pp.), kunstschilder (15 pp.), tekenaar-illustrator (30 pp.) en sgraffitotekenaar (8 pp.). Uitgebreid geïllustreerd.

  FR; 184 pp.; hard cover; € 24 + sending cost

 • F. Charron, Alechinsky. Les affiches, Neuchâtel, 2007.
  Charron stelde de oeuvrecatalogus van 165 affiches samen, die Alechinsky tussen 1949 en 2006 maakte.
  Info: www.mchampetier.com

  FR; 98 pp
 • K. Scheerlinck, Terug naar school! Wervingsaffiches voor het onderwijs van Herman Verbaere, Ieper; 2007.
  Herman Verbaere, bekend om zijn beklijvende toeristische affiches, maakte van de jaren '30 tot vooral '50 ook heel wat propagandabiljetten voor onderwijsinstellingen in België. Dit boekje brengt voor het eerst een duiding van het affiche-oeuvre van Verbaere en zoomt in op dit weinig gekende aspect ervan n.a.v. een tentoonstelling in het Onderwijsmuseum van Ieper.

  NL; 20 pp; soft cover; € 7,50 + sending cost
 • P.J. Verstraete, Armand Panis. Karikaturist en tekenaar, Kortrijk, 2007.
  In deze monografie n.a.v. het tienjarige overlijden van de kunstenaar is ook aandacht besteed aan het affiche-oeuvre. Net als een groot deel van zijn illustratief werk heeft dat betrekking op de Vlaams-nationalistische strijd.
  Info: users.skynet.be/pieterjanverstraete

  NL; 96pp; hard cover
 • Verve (Ever Meulen 1988-2005), Amsterdam, 2006
  Een persoonlijke selectie van Ever Meulen van zijn werk uit genoemde periode. Daarin ook heel wat affiches. Schitterende uitgave met hoogkwalitatieve reproducties en indringende essays.
  Info: www.goddeau.com

  FR+ENG (annex NL); 208 pp; soft cover
 • B. Schoonbroodt, Adolphe Crespin (1859-1944). Aux origins de l'art nouveau, Antwerpen, 2005.

  FR; 132 pp; soft cover
 • B. Schoonbroodt, Privat Livemont. Entre classicisme et art nouveau, Brussel, 2003.

  FR; 80 pp; soft cover
 • P. Boudens, Paul Boudens Works Volume 1, Antwerpen, 2003.
  Info: www.paulboudens.com

  ENG; 248 pp; hard cover

 • E. Cockx-Indestege en G. Colin, Fernand Baudin typograaf/typographiste/book designer, Amsterdam, 2002.

  NL+FR+ENG; 244 pp; hard cover
 • K. Scheerlinck, Marfurt (affiches) voor jenever en likeur, Hasselt, 2002.
  Eerste monografie over Leo Marfurt. Ze focust op zijn affiches en afficheontwerpen voor het Belgisch gedistilleerd. Wat hij maakte voor bij voorbeeld 't Wit Stoopke en Elixir de Kempenaer van stokerij J. Neefs in de jaren '30, is absolute top.

  NL; 48 pp; soft cover; € 20,00 +sending cost
 • Ph. Goddin, Hergé. Chronologie d'une oeuvre, dl. 2, Brussel, 2001.
 • J. Block, Gisbert Combaz (1869 - 1941). Fin de siècle artist, Antwerpen, 1999.
  Schitterende detailstudie van het veelzijdige oeuvre van de vermaarde fin de siècle - kunstenaar G. Combaz. Met veel liefde geschreven, met zorg uitgegeven; een schat aan informatie, referenties, illustraties (120 zwart-wit, 60 kleur). Amerikaans professor J. Block, tevens buitengewoon lid van de Koninklijke Academie van België, stelde ook de oeuvrecatalogus samen van Combaz' 24 affiches en 5 onuitgegeven afficheontwerpen.

  ENG (summary in NED+FR); 144 pp; soft cover
 • T. Schwilden, Magritte livre l'image, Brussel, 1998.
  Proeve van oeuvre-catalogus van de publiciteitsontwerpen en boek- of tijdschriftillustraties van René Magritte (1898 - 1967). Tot eerstgenoemde categorie behoren allereerst de 'projets publicitaires originaux': 57 nummers, waaronder naast afficheontwerpen bij voorbeeld ook ontwerpen voor behangselpapier. Dan volgen de uitgevoerde affiches (29 in aantal) en affichettes/pancartes (10 stuks) en diverse soorten publiciteit (vooral advertenties), 50 nummers rijk. Praktisch register, gedeeltelijk geïllustreerd, een inleiding van 7 blz. dat interessante nieuwe elementen aanreikt maar zich niet waagt op het vlak van stijlduiding of interpretatie.
  Samen met de publicatie van Georges Roque Ceci n'st pas un Magritte is dit verplichte lectuur voor elke liefhebber van het toegepaste werk van Magritte!

  FR;136 pp; soft cover
 • K. Scheerlinck, Alfred Ost (1884-1945) Affiches. Oeuvrecatalogus, Antwerpen, 1997.
  Oeuvrecatalogus van de affiches van Alfred Ost, die achtereenvolgens in Mechelen, Amsterdam en Antwerpen Borgerhout werkte. Mooi verzorgde uitgave in het Nederlands, met samenvattingen in het Engels, Frans en Duits. Het jarenlange onderzoek resulteerde in een inleiding van 24 blz., een zeer gedetailleerde en uitvoerig gedocumenteerde inventaris van 128 uitgevoerde affiches, (ook de voorontwerpen worden getoond) en 29 niet gerealiseerde afficheontwerpen. Behalve de obligate bronvermelding dienen 2 appendices vermeld, met alle in de literatuur of openbare collecties ten onrechte aan Ost toegeschreven affiches respectievelijk afficheontwerpen. Alle werken worden in zwart-wit afgebeeld, 112 creaties worden in de laatste katern ook nog eens in kleur weergegeven.

  NL (summary in FR+ENG+DE); 286 pp; hard cover; € 40,00 + sending cost
 • Lucien de Roeck: du plomb à la plume. Letters. Schetsboeken, Brussel, 1996.

  NL+FR; 32 pp; soft cover

 • N. De Rassenfosse-Gilissen en P. Duchesne, Quatre artistes liégois. Emile Berchmans, Auguste Donnay, François Maréchal. Armand Rassenfosse, Flémalle, 1996.

 • K. Scheerlinck, De affiches van Alfred Ost. Een voorsmaakje, Antwerpen, 1995.
  Deze tentoonstellingscatalogus (32 blz.) brengt een inleiding tot Osts oeuvre van culturele, commerciële en caritatieve affiches en focust op zijn productie voor Borgerhout, de gemeente waar hij na de oorlog tot aan zijn dood woonde. 41 werken worden afgebeeld, waarvan 10 paginagroot in kleur.

  NL; 32 pp; soft cover; € 10,00 + sending cost
 • K. Scheerlinck, Filmaffiches van Julien t'Felt, Antwerpen, 1995.
  Bescheiden catalogus in brochurevorm over de knapste Belgische filmafficheontwerper. Inleiding op zijn leven, werk en stijl en een lijst van de 41 op de expo gepresenteerde werken, 6 kleurillustraties.

  NL; 8 pp; soft cover; € 5,00 + sending cost
 • L. De Pauw-Deveen e.a., Wilchar. Een geëngageerd kunstenaar in een bewogen periode, Gent, 1994.
  Deze uitgave begeleidde een expo in het AMSAB (Gent). Wilchar (°1910) tekende, vooral tussen 1935 en 1950, talrijke linkse propagandabiljetten waaronder diverse voor de Communistische Partij van België.
  Hoewel het niet met zoveel woorden gezegd wordt, gaat het om een oeuvrecatalogus: met sterke inleiding (10 blz.), een bibliografie van en over de graficus (4 blz.) en 70 geïllustreerde en uitvoerig becommentarieerde werken (uitgevoerde affiches én onuitgevoerde ontwerpen). Toch is nadien, door derden, nog niet gepubliceerd werk gevonden.

  NL; 108 pp; soft cover
 • K. Scheerlinck, Henri Cassiers, meester van de affichekunst en Overzicht affiches en afficheontwerpen H. Cassiers, in Henri Cassiers 1885-1944, Antwerpen, 1994.
  Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het overlijden van H. Cassiers, organiseert het Museum Vleeshuis (Antwerpen) een fel gesmaakte overzichtstentoonstelling. In de fraaie bijhorende publicatie belichten specialisten diverse aspecten van diens oeuvre: zijn aquarellen, affiches, boekillustraties, schoolplaten. Jammer genoeg bleef zijn productie als illustrator van prentbriefkaarten niet weerhouden. Enkel in het hoofdstuk over zijn werk voor de Red Star Line komt het aan bod. Na de essays volgen twee appendices: een volledige lijst van zijn boekillustraties respectievelijk affiches. Dat laatste, opgevat als een proeve van oeuvrecatalogus (58 nummers), is het werk van Karl Scheerlinck. Die schreef ook het hoofdstuk Henri Cassiers, meester van de affichekunst. Een omstandige bibliografie, de meest volledige ooit over de kunstenaar verschenen, sluit dit referentiewerk af.

  NL/FR; 166 pp; hard cover; € 40,00 + sending cost
 • Typis Ever Meulen, Gent, 1994.
 • A. Gastmans e.a., Mark Severin graphiste/grafisch ontwerper/graphic designer, Sint-Martens-Latem, 1993.

  NL+FR+ENG; 216 pp; soft cover
 • M. Veldeman, Massonet meester-verslaggever van de affiche, in Massonet, Saint-Gilles, 1992, p. 22-29.
  Ook al gaat het hier maar om een hoofdstuk in een bescheiden publicatie, toch vermelden we deze tentoonstellingscatalogus omdat het de eerste studie vormt over een erg verdienstelijk Brussels ontwerper (1892 - 1979).
  Na een algemene inleiding focust de auteur op Massonets toeristische ontwerpen, meer bepaald voor de Belgische Spoorwegen. Enkele originele fotodocumenten bieden een voorsmaakje van de monografie die M. Veldeman over deze kunstenaar hoopt uit te geven.

  NL+FR; 40 pp; soft cover
 • R. Cardon, Georges Lemmen (1895 - 1916), Antwerpen, 1990.
  Magistraal wetenschappelijk werk over het oeuvre van de kunstenaar Georges Lemmen. Na een inleiding over de artistieke context waarin Lemmen opereerde (28 p.) volgen de eigenlijke monografie (300 p.) en de oeuvrecatalogus van zijn prentkunst (130 p.). Daarin het hoofdstuk Affiches (p. 439 - 475) met een onwaarschijnlijke hoeveelheid informatie over de 20 affiches die de artiest maakte tussen 1892 en 1914.
  Prachtige uitgave met honderden illustraties in zwart-wit en kleur.

  FR; 536 pp; hard cover
 • M.L. Bernard, Armand Rassenfosse, Brussel, 1989.
  Aan dit genre wetenschappelijk verantwoorde publicaties is grote behoefte! België kende rond de eeuwwende van 1900 zoveel eersterangs affichisten maar de oeuvrecatalogi aan hen gewijd, kan je op één hand tellen. Affichespecialist M.-L. Bernard verzorgde de catalogue raisonné van de 63 affiches: alle paginagroot in kleur afgebeeld, uiteraard met vele annotaties. V. Henrard inventariseert en becommentarieert Rassenfosses illustraties voor boeken, kranten en tijdschriften e.d.m. Armand Rassenfosse leefde en werkte (voor Bénard) in Luik van 1862 tot 1934.

  FR; hard cover; 220p.
 • P. Ibou, Paul Ibou. Art & design concept Activa 33, Zandhoven, 1987.

  NL+FR+ENG+DE; hard cover
 • E. Meulen, Feu Vert, Parijs, 1987.
  In deze monografie is er ook ruim aandacht aan het affiche-oeuvre van Ever Meulen besteed.

  FR.; 96 pp; hard cover
 • G. Roque, Ceci n'est pas un Magritte. Essai sur Magritte et la publicité, Parijs, 1983.

  FR ; 208 pp ; soft cover

 • P. Baudson, Julian Key, Tielt, 1981.
  Julian Key (1930 - 1999) is Belgiës belangrijkste naoorlogse afficheontwerper en de eerste in het rijtje die met een monografie vereerd wordt. Verzorgde publicatie van 104 blz.: vele bladvullende kleurreproducties, essays, een beknopte bibliografie.

  NL+FR+ENG; 104 pp; hard cover; € 50,00 + sending cost
 • J. Richez, Textes et pretextes. 35 ans de réflexion(s) sur le graphisme, Brussel, 1980.

 • Affiches de Folon, Genève, 1978.

(c)2008-2013 www.belgianposterpages.com