MEESTER ALFRED OST - DE SCHENKING CARETTE

TENTOONSTELLING

Geen rechtgeaard Belgisch of Nederlands afficheliefhebber of hij kent Alfred Ost. Deze volbloed kunstenaar, geboren in Zwijndrecht (1884), getogen in Mechelen, was ook actief in Amsterdam toen hij er tijdens de Grote Oorlog zijn artistiek talent ten dienste stelde van duizenden noodlijdende landgenoten. Wat hij bij vriend-drukker Kotting gratis aan affiches, prentbriefkaarten en gelegenheidsdrukwerk realiseerde, tart zowel uit kwantitatief als kwalitatief oogpunt alle verbeelding! Na 1918 vestigde hij zich in Borgerhout maar de eigengereide kunstenaar kreeg van de officiële instanties nooit de waardering die hij verdiende.

Gevoelsmens Ost geniet in de jaren dertig van de ware vriendschap en oprechte belangstelling van personen als Frans Mertens (1908-1993), jong beeldend kunstenaar, en Jozef Carette (1886-1950), kleermaker en bijna-buurman in Borgerhout. Beiden steunen Ost in zijn veelvuldige projecten, onder meer om zijn oeuvre een waardig onderkomen te verlenen.

Toen in oktober 1944 Antwerpen gegeseld wordt door de V-bommen, vertrouwt hij delen van dat oeuvre toe aan enkele uitgelezen vrienden en verbergt hij het grootste deel in de kelders van zijn woning in de Kievitstraat. Carette moet erover waken. Een goed jaar later overlijdt Alfred Ost.

Verschillende Ost-werken uit de nalatenschap van Jozef Carette vonden de voorbije decennia een weg naar private verzamelaars. Dankzij de generositeit van Jozef Carettes kleinkinderen ging in 2011 een unieke verzameling van goed 500 werken naar het Stedelijk Museum Hoogstraten (in een vorig leven Ostmuseum genaamd). Doordat het werkelijk een dwarsdoorsnede van technieken, stijlen, perioden en genres betreft, gaat het om een schenking van zeer grote waarde. Dit komt ook het onderzoek naar deelaspecten van Ost ten goede. Zo kon eruit geput worden voor "Alfred Ost (1884-1945) Oeuvrecatalogus prentkaarten" door Karl Scheerlinck, een publicatie in opdracht van de Stedelijke Musea Mechelen. Voor de afficheliefhebber beelden we hierboven enkele trouvailles af, nog onbekend in 1997. Bemerk een schetsontwerp voor reclamebureau Dickhout uit 1917 (Aff. I/66) en een hoogst merkwaardig ontwerp voor drukker Jan Kotting. Het dateert van 7 maart 1915 en is daarmee het op één na oudste (maar niet uitgevoerde) afficheontwerp van Ost in Nederland.

© Afbeeldingen boven: Stedelijk Museum Hoogstraten

Praktisch
Tentoonstelling 31 maart - 23 juni 2013
Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9
Open woensdag - donderdag - vrijdag - zaterdag - zondag van 14.00 tot 17.00 uur
Info NL
 
(c)2008-2013 www.belgianposterpages.com